panelarrow

Björkeberg

En pärla på Östgötaslätten

Björkebergsbladet

Tidningen Björkebergsbladet kommer ut 4 ggr/år. Där finns bland annat information om service, artiklar om gammalt och nytt, sidor för föreningarna och annonser. Det första numret kom ut i juli år 2000. Tidningen sammanställs av Anita Wiström och bekostas av bidrag från bygderådet.

Alla som har intresse av Björkeberg är välkomna att bidra till tidningen. Det kan vara en berättelse, bild, recept hälsning, efterlysning – ja allt möjligt!

Du som är verksam i Björkeberg och vill nå ut till byborna får annonsera gratis – hör av dig så får vi diskutera saken. Bor du i Björkeberg men har verksamhet någon annan stans så tar vi en liten avgift.

Under ”Arkiv” kan ni hitta artiklar som publicerats i bladet. Dock inte alla med det är målsättningen framöver. De kan då vara kompletterade med material som tillkommit eller inte fått plats i tidningen.

Utgivningsplan

1 mars   1 juni   1september  1 december.

Material bör finnas mej tillhanda två veckor innan.

Material mailas bäst till: anita@bjorkeberg.com