panelarrow

Björkeberg

En pärla på Östgötaslätten

Björkebergs IF

 bifnya

Kallelse till årsmöte BIF

 

Plats: Björkborgen

 

Datum: 2015-03-11

 

Tid: 19.30

 

Sekreterare Åsa-Pia Svalin, 013-14 70 79, 0708-91 76 67

asapia.svalin@gmail.com

Skicka motioner till ovanstående mailadress.

Mer information finns i kommande Björkebergsblad

_______________________________________________________________________________

Björkebergs IF 2015
 

Nu är det dags att förnya medlemskapet i
Björkebergs idrottsförening. Vi hälsar nya och gamla medlemmar hjärtligt välkomna till ytterligare ett år med Bif.

 

 

Avgiften är 400kr för familj eller 200 kr för enskild medlem (ny avgift fr.o.m. 2014). Betala in för er aktuell summa på postgironummer 397554-7.

Ange antal vuxna och antal barn.

Är ni nya medlemmar så hör av er till kassören,
Susanne Johansson, med namn (allas om det gäller familj), personnr (10 siffror) samt personuppgifter t.ex. mailadress eller mobilnr. Detta för att ni ska kunna få snabb information.

 

Kontaktuppgift till kassören:

013-841 46, 0708-841470 eller e-post jerker@boremail.com

 

För ert medlemskap bidrar ni till följande faciliteter:
Hockeyrinken med omklädningsrum, lekplatsen, spåret, Björkborgen, skidspår, badplatsen, bastun vid hockeyplanen och återvinningsstationen.

Dessa faciliteter sköter Bif om, genom ideellt arbete, och via ert medlemskap hjälper ni till så vi kan behålla dem i så gott skick som möjligt.

 

Vi behöver gamla så väl som nya medlemmar för att hålla faciliteterna och aktiviteterna igång. Vi behöver er!

 

Med vänliga hälsningar styrelsen i Bif.