panelarrow

Björkeberg

En pärla på Östgötaslätten

Bygderådet

BJÖRKEBERGS BYGDERÅD

 

Vill du påverka din närmiljö, så är bygderådet en gemensam nämnare för frågor av allmän karaktär i området. Bygderådet bildades omkring 1995 på initiativ av Linköpings kommun som ett led i arbetet för en levande landsbygd.

Kommunen kanaliserar sina frågor som rör området till bygderådet och vidare ut till de boende via hemsida och Björkebergsbladet.

 

Bygderådet har möjlighet att ansöka om bidrag via kommunen, landstinget, länsstyrelsen och EU för projekt som gynnar de boende. Valborgsfirandet, ”bladet” och hemsidan är några av de aktiviteter som de söker bidrag för och stödjer.

 

Rådet representeras av medlemmar ur: Hembygdsföreningen, idrottsföreningen, pensionärerna, ungdomarna och ”Bladet/hemsidan”.

 

De som sitter i rådet 2014 är:

Agneta Sundstrand (sammankallande), Anita Wiström, Jessica Evertsson, Magnus Karlsson, Hans Petterson, Christian Svalin och Eva Ahlner

 

Kontakta oss via e-post: bygderad@bjorkeberg.com

 

 

Även grannbyn Västerlösa har ett bygderåd och vi ingår tillsammans i ett större nätverk för samarbete. Gå till deras hemsida här:  Västerlösa