panelarrow

Björkeberg

En pärla på Östgötaslätten

Föreningar

För att vara en sådan liten by så finns det ändock en hel del aktivitet. Det hela hålls samman av Björkebergs Bygderåd. De ser till att vi får bidrag till tryckning av Björkebergsbladet, hemsidan och en del andra aktiviteter i byn.