panelarrow

Björkeberg

En pärla på Östgötaslätten

Hem

VÄLKOMMEN !

Vår by ligger väster om Linköping ute på ”slätta”. Trakten utmärks av jordbruk men det finns också en mindre skog och flera mindre områden med lövskog. Norrut utgörs gränsen av Svartån. Trots att vi inte är så många finns en hel del föreningar. Aktiviteten i några är kanske inte så hög men vi är stolta över dem.

 Förut var byn präglad av att många var släkt och hade funnits här länge. På senare år har en hel del nya hus byggts och nya människor har kommit med dem. Detta medför att det blir lite förändringar i byn. Vi hoppas att kunna bevara den starka känslan av gemenskap som kan bli i en by på landet.

Naturligtvis välkomnar vi ännu fler att flytta hit. Det finns tomter till salu och nya avstyckningar kommer säkerligen. 

Välkommen tillbaka – kanske har något nytt lagts in?